Естествен камък – специални обработки

Полирана, шлайфана, термообработена, „antique“ повръхност – освен познатите класически обработки на естествения камък, „Каза Натурале“ предлага и един различен поглед върху обработката на камъка.

Природни сили, водени от човешката ръка: безпогрешна комбинация,
която оставя своя отпечатък завинаги…

Чрез напълно естествен процес, базиран на първичните елементи и механичната обработка, без използване на химически вещества, въздухът, водата и огънят въздействат върху повърхността на камъка, за да се получат различни дизайни, текстури, ефекти, усещания