Почистване с „ANTI-GRAFFITI“

„Anti-Graffiti“ система – Почистване на всички видове графити, бои и други замърсявания, без компромация на обработваната повърхност.

Преди и след

Преди и след

Преди и след